bệnh Di mộng tinh

Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông
Bài Thuốc Hay 8 0
8 0

Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông

Mào gà đỏ có tên khoa học là Celosia cristata L. Dân gian gọi bằng nhiều tên như Kê quan hoa, Kê công hoa, Kê cốt tử hoa, Mồng gà,…

Tagged: , , , , , , , , , , ,