kiến thức y học

Giới thiệu Cây lá giang và những công dụng
Bài Thuốc Hay 10 0
10 0

Giới thiệu Cây lá giang và những công dụng

Các nghiên cứu, thử nghiệm về tác dụng làm tan sỏi thận của lá giang cũng cho kết quả quan giúp khẳng định loại lá này có tác dụng làm…

Tagged: , , , , , , , , ,
Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông
Bài Thuốc Hay 8 0
8 0

Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông

Mào gà đỏ có tên khoa học là Celosia cristata L. Dân gian gọi bằng nhiều tên như Kê quan hoa, Kê công hoa, Kê cốt tử hoa, Mồng gà,…

Tagged: , , , , , , , , , , ,