viêm loét dạ dày

Dùng rau cải chữa bệnh thường gặp
Bài Thuốc Hay 8 0
8 0

Dùng rau cải chữa bệnh thường gặp

Đặc điểm của rau cải Rau cải có rất nhiều loại, nhưng thông dụng nhất là 3 loại: Cải canh (Brassica juncea (L.) Czern. et Coss), còn gọi là cải…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , ,