kinh nguyệt không đều

Thuốc ứng dụng từ quả đào và hạt đào
Bài Thuốc Hay 5 0
5 0

Thuốc ứng dụng từ quả đào và hạt đào

Bài 1. Thuốc chữa bệnh kinh nguyệt không đều + Nhân quả đào                      8g + Hồng hoa                             8g + Ngưu tất                           10g + Tô mộc                                10g + Mần tưới                            15g…

Tagged: , , , , , ,
Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông
Bài Thuốc Hay 8 0
8 0

Vị thuốc độc đáo Hoa Mào gà đỏ trong Y học cổ truyền phương Đông

Mào gà đỏ có tên khoa học là Celosia cristata L. Dân gian gọi bằng nhiều tên như Kê quan hoa, Kê công hoa, Kê cốt tử hoa, Mồng gà,…

Tagged: , , , , , , , , , , ,